Linki:

 

 

 

Sprawdź swoje oszczędności

Zaloguj  się

 

 

 

Dzień Edukacji Narodowej

 

            17 października 2018 r. świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. W uroczystym apelu przygotowanym specjalnie na tę uroczystość wzięli udział: Pan Bogdan Kącki – Wójt Gminy Inowłódz, Pani Jadwiga Warczyk – Sołtys wsi Brzustów, Pan Czesław Pawelec – Sołtys wsi Sługocice, Pani Monika Drużdż – Radna Rady Gminy Inowłódz oraz Przewodnicząca Rady Rodziców, Pan Zbigniew Niemiec – Radny Rady Gminy Inowłódz, Pani Iwona Gabryszewska – Dyrektor Szkoły oraz wszyscy nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice uczniów oraz uczniowie.

            Zebrani goście obejrzeli pełne humoru przedstawienie, które jednocześnie bawiło i  uświadomiło jak ważną rolę odgrywa w życiu człowieka szkoła i nauka.

Apel przygotowała klasa V i VIII pod kierunkiem Pani Iwony Kurzyk i Pani Doroty Habiera – Czaplińskiej.

            Drugą część uroczystości poprowadziła Pani Iwona Gabryszewska – Dyrektor Szkoły, która złożyła życzenia wszystkim pracownikom szkoły oraz wręczyła dwie Nagrody Dyrektora. W tym roku wyróżnieni zostali Pani Elżbieta Fiderek i Pan Dawid Derach.

Wyjątkowym wyróżnieniem było też przyznanie Pani Annie Dutkiewicz Nagrody Wójta Gminy Inowłódz.

Nagrody te mają charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielom za szczególne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze w pracy zawodowej.

 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych, owocnych lat pracy.

                                                 

   

                                                                                                                                             Tekst/zdjęcia: M. Wiktorowicz

 

więcej zdjęć w zakładce GALERIA

 

 

 

Otwarcie boiska wielofunkcyjnego

 

 

            W dniu 17 października 2018 r. odbyło się oficjalne otwarcie boiska wielofunkcyjnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzustowie. Całkowita wartości inwestycji wyniosła 111 000, 00 zł, z czego 68 000, 00 zł to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z Łodzi, zaś reszta pochodzi ze środków samorządu Gminy Inowłódz.

            Uroczystość inauguracji otwarcia boiska uświetnili swoją obecnością: Pan Dariusz Klimczak – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Pan Bogdan Kącki – Wójt Gminy Inowłódz, ks. Marek Polewczyk – proboszcz parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Brzustowie, Pan Marek Iskierka – Kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Gminy Inowłódz, Pani Monika Drużdż – przewodnicząca Rady Rodziców i Radna Gminy Inowłódz, Pan Zbigniew Niemiec – Radny Gminy Inowłódz, Pani Jadwiga Warczyk – sołtys wsi Brzustów, Pan Czesław Pawelec – sołtys wsi Sługocice, Pani Iwona Gabryszewska – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzustowie.

            Wydarzenie rozpoczęło się tradycyjnie od uroczystego przecięcia wstęgi, a następnie poświęcenia boiska, którego dokonał ks. proboszcz Marek Polewczyk.

            Sportowego wyrazu uroczystości dodał pokaz zumby w wykonaniu uczniów szkoły.

Nowo otwarte boisko to kolejny krok w kierunku rozwoju infrastruktury sportowej w naszej szkole. Dzięki nowo powstałemu obiektowi uczniowie szkoły oraz mieszkańcy pobliskich miejscowości będą mieli możliwość czynnego uprawiania sportu.

 

                                                                                                                                             Tekst: I. Gabryszewska

                                                                                                                                             Zdjęcia: M. Wiktorowicz 

 

 

 

 

Spotkanie autorskie

 

Dnia 3 października 2018r. naszą szkołę odwiedziła pani Dorota Mularczyk – pisarka, autorka książek fantastyczno – przygodowych dla dzieci i młodzieży oraz bajek i wierszyków dla najmłodszych.

Przedszkolaki i uczniowie klas młodszych wysłuchali prelekcji „Opowieści ze świata pszczół” (podpartej prezentacją multimedialną) - o wspaniale zorganizowanej społeczności,
o pszczołach i ich zwyczajach. Pisarka przygotowała ciekawą prezentację multimedialną, dzięki której dzieci mogły zobaczyć,  jak wygląda codzienność w pszczelim ulu.

Następnie uczniowie wszystkich klas wzięli udział w spotkaniu autorskim. Pani Mularczyk, przykuwając uwagę słuchaczy, żywo, barwnie i dowcipnie opowiadała o początkach swojej twórczości, o pierwowzorach książkowych bohaterów (często są to dzieci autorki i jej zwierzęta). Mówiła o codziennych sytuacjach, które niemal żywcem przenosi do swych utworów, o drodze, jaką musi pokonać książka, by znaleźć się w rękach czytelnika. Autorka zapoznała uczniów z wybranymi fragmentami swych powieści, które można było potem zakupić. Spotkanie przebiegało w miłej, wesołej atmosferze.

            Pisarka zaproponowała również uczniom zajęcia, podczas których bawili się w teatr albo próbowali napisać fragment książki. Starsi mogli porozmawiać o tym, co zrobić,
by nie wpaść w sidła uzależnienia od komputera i Internetu.

Po wizycie pani Doroty Mularczyk  wielu uczniów cieszyło się zdobytymi autografami i nabrało ochoty na zapoznanie się z treścią prezentowanych przez autorkę książek.

 

                                                                                                                                                  Tekst: J. Kopacz

                                                                                                                                             Zdjęcia: D. Derach

 

więcej zdjęć w zakładce GALERIA

 

 

 

 

              „Czyste powietrze – dłuższe życie”

           

            Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzustowie otrzymała dotację
w wysokości 22 467, 00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektu z dziedziny „Edukacja Ekologiczna w szkołach
i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019”. Zadanie z zakresu edukacji ekologicznej będzie realizowane pn.: „Czyste powietrze – dłuższe życie”.

            W ramach realizacji zadania uczniowie naszej szkoły we wrześniu wyjechali
na 3 dniową wycieczkę do Karkonoskiego Parku Narodowego, gdzie poznali wielostronny wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze, na jakość życia i zdrowie człowieka.
Podczas wyjazdu uczniowie zwiedzili Wodospad Szklarki oraz Wodospad Kamieńczyka. Wspięli się na Wysoki Kamień oraz Krucze Skały. Największym wyzwaniem okazała się wędrówka na najwyższy szczyt Karkonoszy – Śnieżkę – 1603 m. n.p.m.
Mimo, że to był 26 września – temperatura była ujemna, wiał silny wiatr, leżał już śnieg,
ale widoczność była doskonała. Wszyscy uczestnicy mogli podziwiać wspaniałe widoki
z najwyższego szczytu Karkonoszy.

 

            Wiosną uczniowie wyjadą na również na 3 dniową wycieczkę do Białowieskiego Parku Narodowego, aby uczestniczyć będą w zajęciach edukacyjnych i poznawać różnorodność gatunkową parku, znaczenia roślinności w procesie wytwarzania tlenu dla człowieka
oraz organizmów zwierzęcych.

            Dzięki dotacji z WFOŚiGW uczniowie naszej szkoły będą uczestniczyć również
w różnorodnych warsztatach prowadzonych przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, na których poznają czym jest powietrze, jak ważne jest dla ludzi i zwierząt oraz poznają sposoby badania jakości powietrza w najbliższym otoczeniu i dowiedzą się o wpływie zanieczyszczeń na organizacje żywe.

            W ramach realizacji zadania pn.: „Czyste powietrze – dłuższe życie” zaplanowanych jest również kilka konkursów plastycznych, konkurs fotograficzny, konkurs wiedzy w ramach XV Pieszego Rajdu Nenufary w zakresie znaczenia, przyczyn i skutków zanieczyszczania powietrza oraz konkurs ortografii angielskiej „Ace of spelling”, który będzie obejmował słownictwo w zakresie przyczyn i skutków smogu Londyńskiego z lat 50 – tych oraz ochrony środowiska.

            Podsumowaniem wszystkich działań związanych z realizacją projektu będzie Piknik Ekologiczny, dla uczniów i ich rodziców. Wszystkie działania mają na celu wzmocnienie zainteresowania sprawami ochrony środowiska oraz uświadomienie jak ważny jest wpływ czystego powietrza na zdrowie i życie każdego człowieka.

            Wszystkie zadania będą w ok. 10% dofinansowane organ prowadzący – Gminę Inowłódz.

                                                                      

                                                                                                          Tekst: I. Gabryszewska

                                                                                                                                             Zdjęcia: I. Kurzyk

 

 

 

więcej zdjęć w zakładce GALERIA

 

 

 

 

Wybory do samorządu szkolnego

           

            W dniu 4 października 2018 r. w naszej szkole odbyły się wybory do samorządu szkolnego. Udział w głosowaniu wzięło 118 osób, byli to uczniowie, nauczyciele, Pani dyrektor oraz pracownicy administracji i obsługi.  

                   

Przewodniczącą szkoły, z uzyskaną liczbą 66 głosów została Martyna Niemiec, zastępcą Emilian Wieczorek, natomiast sekretarzem Katarzyna Dzianach.

Opiekunem samorządu szkolnego niezmienne pozostaje Pani Iwona Kurzyk.

 

Tekst: M. Wiktorowicz

Zdjęcia: I. Kurzyk/ M. Wiktorowicz

 

 

Powiatowe Święto Ziemniaka w Brzustowie

 

 

29 września 2018 roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
po raz kolejny wzięli udział w  Powiatowym Święcie Ziemniaka w Brzustowie.

Obchody święta jak co roku miały miejsce na placu przy remizie strażackiej
w Brzustowie. Tam na scenie zostały wręczone nagrody laureatom Gminnego Konkursu Plastycznego pt.: „Kocham Cię Polsko za Twą przeszłość sławną” organizowanego przez naszą szkołę. W tegorocznej edycji uczniowie mieli za zadanie przygotować pracę
plastyczną ilustrującą wybrany utwór patriotyczny, wzbogaconą krótkim fragmentem, cytatem
czy refrenem z danej piosenki.

Na konkurs napłynęły łącznie 93 prace ze wszystkich szkól z gminy Inowłódz
(z Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzustowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Inowłodzu, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Królowej Woli, Gimnazjum w Inowłodzu
oraz Niepublicznego Przedszkola TPD w Inowłodzu).

Komisja konkursowa oceniała prace uczniów w czterech kategoriach wiekowych
i wyłoniła następujących laureatów:

 

1.      Gimnazjum

I miejsce – Iga Włodarczyk

II miejsce -  Anna Mastalerz

Wyróżnienia: Julia Suska i Antonina Wnorowska

 

2.      Klasa VIII

I miejsce - Aleksandra Politowska – PSP w Inowłodzu

II miejsce – Julia Sadłowska – PSP w Brzustowie

 

3.      Klasy IV - VII

I miejsce – Gabriela Grzyb –kl. VII - PSP w Brzustowie

II miejsce – Luiza Mostowska – kl. VI – PSP w Brzustowie

III miejsce – Natalia Mekler – kl. VII – NSP w Królowej Woli

                      Maksymilian Bubiec – PSP w Inowłodzu

 

Wyróżnienia:

Zofia Tomasik – kl. VII – PSP w Inowłodzu

Małgorzata Ryś – kl. VII -PSP w Brzustowie

Aleksander Ciesielski – kl. VI - PSP w Brzustowie

Julia Piekarska – kl. VI - PSP w Inowłodzu

Martyna Pogorzała – kl. VII - PSP w Brzustowie

Łukasz Kopacz – kl. VI -PSP w Brzustowie

Maja Owczarek – kl. V - PSP w Inowłodzu

Julita Pasińska – kl. IV - PSP w Brzustowie

Zuzanna Paduch – kl. IV – PSP w Brzustowie

 

4.      Klasy II - III

I miejsce – Magdalena Wieczorek – kl. II – PSP w Brzustowie

II miejsce – Julia Pogorzała – kl. III – PSP w Brzustowie

III miejsce – Nadia Musiał – kl. II – PSP w Brzustowie

                     Gabriel Chromiński – kl. III – PSP w Inowłodzu

 

Wyróżnienia:

Antonina Włodarczyk – kl. II – NSP w Królowej Woli

Agata Skorupa – kl. III – PSP w Brzustowie

Maria Niemiec – kl. II – PSP w Brzustowie

Lena Stach – kl. II – PSP w Brzustowie

Alicja Cieślik – kl. II – PSP w Brzustowie 

 

Klasy O – I:

I  m – ce – Joanna Szczepińska – kl. O – NSP w Królowej Woli

II  m – ce – Malwina Warczyk – kl. I – PSP w Brzustowie

III m – ce – Jan Bielas – kl. I – PSP w Brzustowie

 

Wyróżnienia:

Roksana Zięba – kl. I – PSP w Brzustowie

Miłosz Moruś – kl. I – PSP w Inowłodzu

Szymon Leksiński – kl. I – PSP w Inowłodzu

Piotr Paduch – kl. 0 – PSP w Brzustowie

Antoni Jabrzyk – kl. 0 – PSP w Brzustowie

 

Nagroda specjalna:

Iga Domagała – lat 3 – Niepubliczne Przedszkole TPD w Inowłodzu

 

     Wszyscy laureaci i wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody ufundowane przez
Pana Bogdana Kąckiego -  Wójta Gminy Inowłódz.

            Jak co roku w czasie Powiatowego Święta Ziemniaka wielkim powodzeniem cieszyły się wypieki mam  uczniów naszej szkoły. Po raz kolejny rodzice zorganizowali stoisko pełne „słodkości”, a uzyskane z ich sprzedaży środki zasilą fundusz Rady Rodziców.
             Najmłodsi mieli okazję uczestniczyć w grach i zabawach zorganizowanych przez
Panią Romanę Stępień, Panią Joannę Jeske i Pana Dawida Deracha. We wszystkich konkurencjach wykorzystano ziemniaki i akcesoria związane z wykopkami.

Każdy z uczestników otrzymał słodką nagrodę.

Mamy nadzieję, że zabawa dla wszystkich była udana i że spotkamy się za rok !!!

Tekst/zdjęcia: M. Wiktorowicz

 

 

więcej zdjęć w zakładce GALERIA

 

 

 

Rozpoczęcie Roku Szkolnego

2018/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasz patron Jan Paweł II

 

 

         Jan Paweł II (Karol Wojtyła) urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach. Jego ojciec był zawodowym wojskowym. Matka - Emilia z Kaczorowskich - zajmowała się domem. Starszy o 12 lat od Karola brat Edward uczył się w wadowickim gimnazjum, a później studiował medycynę w Krakowie. 13 kwietnia 1929 r. zmarła matka Karola. Dziewięcioletnim chłopcem zajął się ojciec.

         We wrześniu 1930 r. Karol zdał egzamin do męskiego Państwowego Gimnazjum 

Śląskiego im. Marcina Wadowity. W 1938 r. rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, przerwane wybuchem wojny. W czasie okupacji pracował jako robotnik w kamieniołomach w Zakrzówku i w fabryce "Solvay" w Krakowie. W 1941 r. zmarł mu ojciec. Do połowy 1943 roku Karol był związany z konspiracyjnym Teatrem Rapsodycznym. W 1942 r. rozpoczął studia na tajnym Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył je po wojnie w 1946 roku i z rąk Kardynała Adama Sapiehy otrzymał święcenia kapłańskie. Do 1948 roku odbywał studia na Papieskim Uniwersytecie Dominikańskim w Rzymie.

 

 

          Pierwszą duszpasterską placówką księdza Karola była mała wiejska parafia Niegowić niedaleko Bochni. W 1949 roku arcybiskup Sapieha przydzielił Karolowi Wojtyle parafię św. Floriana na Kleparzu w Krakowie. Młody wikary nawiązał szybki kontakt z młodzieżą akademicką. Chodził z młodymi na wycieczki, do teatru, dyskutował i umiał ich słuchać. W 1953 roku obronił rozprawę habilitacyjną na Uniwersytecie Jagiellońskim, po czym podjął wykłady z katolickiej etyki społecznej i filozoficznej w krakowskim Seminarium Duchownym oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Sakrę biskupią otrzymał w 1958 roku. W 1964 roku został arcybiskupem krakowskim, a w 1967 kardynałem. Brał aktywny udział w Soborze Watykańskim II.

           Po śmierci Jana Pawła I, 16 października 1978 roku został wybrany na papieża i przyjął imiona Jan Paweł II. Był pierwszym od 455 lat papieżem nie-Włochem i pierwszym Polakiem na Stolicy Piotrowej. Pontyfikat Jana Pawła II upływał pod znakiem posługi na rzecz ekumenizmu, cywilizacji miłości, wolności wzorowanej na Eucharystii. Odwiedził większość krajów świata - z tej racji zwany jest "papieżem pielgrzymem" - odbył ponad 100 zagranicznych podróży duszpasterskich..

         Papież jest autorem wierszy ogłaszanych głównie pod pseudonimem - Andrzej Jawień.

        Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37. Po śmierci papieża wielu duchownych i wiernych dodało mu nowy przydomek, nazywając go Janem Pawłem Wielkim. Tylko trzech papieży w historii kościoła katolickiego nosiło taki przydomek. Jan Paweł II został pochowany 8 kwietnia 2005 roku w Watykanie.

 

 

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2014/2015

 

 

 

 

Kontakt:

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II

 

97-215 Inowłódz

Brzustów 1

tel. (44) 710-01-10

 

szkolabrzustow@interia.pl

 

 

 

Administrator: dawiderach@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzających:

 

Darmowy licznik odwiedzin